Chat with us, powered by LiveChat
 • LİMİTED ŞİRKETLERİ AKTI

  ULUSLAR ARASI LİMİTED ŞİRKETLERİ AKTI, 2011

  1. Kavramsal olarak, Limited Şirketi veya Ltd.Şti iki tanıdık iş yapısı arasında, yani, şirket ve ortaklığı arasındaki karışım yapıdır. Ltd.Şti, bu iki yapının dezavantajlarına sahip olmadan hem şirkete hem de ortaklığına avantajlar sağlayarak her iki dünyanın en iyi yanlarını bir araya getirir.

  2. Normal bir şirket yapısı, ortakların sınırsız kişisel sorumluluğun kaçınırken, hem kurumsal düzeyde hem de hissedarlar seviyesinde bazı ülkelerin kurumlar gelir vergisi gibi şirketin kazancının çok seviyeli vergilendirilmesine neden olur (gelir şirketin sahiplerine dağıtıldığında). Limited şirketi ortaklığı ise çok seviyeli vergilendirmeden kaçınır ama bu en azından bir genel ortağın sınırsız sorumluluk üstlenmesini gerektirir. Bireyin bu tür bir risk üstlenmesi, varsayamayacağı kadar büyük bir durumdur. Bu yüzden bu, ortaklığın kullanışlılığını sınırlandırmaktadır.

  3. Ltd.Şti’nin, diğer taraftan, hem ortaklık hem de şirket üzerinde belirgin avantajları vardır. Bu avantajlar, sadece çok seviyeli vergilendirmeden kaçınmak değil aynı zamanda üyelerinin Şirkete yaptıkları aşırı katkıların sorumluluğunu da sınırlamaktır. Kişisel garantilerin ve diğer özel düzenlemelerin olduğu yerler hariç Ltd.Şti’nin hiçbir üyesi, Ltd.Şti’nin borçları ile ilgili kişisel sorumluluğa sahip değildir. Diğer bir sözle; limited ortaklığındaki limited ortakları limited sorumluluk statü kaybının riskini almadan girişimlerin yönetilmesinde yer alamaz iken Ltd.Şti üyeleri, anlaşma ile sınırlandırılmadıkça Ltd.Şti’ nin yönetiminde tamamen yer alabilmektedir.

  4. Ltd.Şti’ ye benzer tüzel kişiler medeni hukukta uzun süredir yer almaktadır, Örneğin: Fransa’da societe responsibilite limtiee (SARL ) ve Almanya’da Gesellschaft mit beschrenkter Haftung (GmbH). Ancak bunlar, ortak hukuk yargı alanında nispeten yeni yasal olgulardır. Ltd.Şti’ yi etkinleştiren ilk ortak hukuk yargısı 1977 yılında Wyoming Eyaletiydi. O günden beri ABD’ deki çoğu Eyalet, doğrudan yönetimin ve limited ortaklığın özellikleri nedeniyle çabucak popüler bir hal aldı. Amerika Birleşik Devletleri Yeni İç Gelirler Yönetmelikleri adı altında özel olarak Ltd.Şti’yi kuran Ltd.Şti sahipleri özellikle kurum olarak varsayılma eğilimi göstermedikçe Ltd.Şt’ leri fedaral vergiler için şeffaf vergi kişileri olarak varsayılırlar. Bu, Ltd.Şt’ lere fedaral ortaklık vergisini üstlenmeden kazançlarını üyelerine dağıtma özgürlüğünü sağlar.

  5. Uluslararası finansal hizmetlerinin (ya da deniz ötesi) yargılama alanındaki yenilikçi tasarımcılar, orijinal Amerika Birleşik Devletler Ltd.Şti tasarımının kullanışlılığına ek kazanç sağlamışlardır. Çoğu uluslararası finans merkezleri ( IFCs), Amerika Birleşik Devletler’inin müşterilerini cezp etmek için Ltd.Şti yasalarını yasalaştırmışlardır.

  6. Belize Uluslararası Limited Şirketler Aktı; 2011, (“the Act”) 1995 yılı Nevis LTD AŞ yasası ve 2008 yılı Cook Island Ltd.Şti Aktı örnek alınarak oluşturulmuştur.Yerli Ltd.Şt’ lerini kullanan vekillerin bazı endişe unsurlarına yasal kesinlik kazandırmak için tasarlanmıştır. Kanun, uluslar arası pazarlarda bu endüstrinin önemiyle tutarlı olan bazı eşsiz mülk koruma özelliklerini takdim etmektedir. Bu ideal bir vergi planlaması ve mülk koruma aracıdır, Belize denizler ötesi endüstri altyapısına ek olan faydalı bir durumdur.

  7. Kanun, tüzük tarafından dikte edilmek yerine kendi kurallarına göre Ltd.Şti yapısı oluşturmak için geniş bir temel sağlar. İşletim anlaşması, yasalarla ters düşen, şirketin iş ve işlerinin yürütülmesi ile ilgili işin yürütülmesine dair hiçbir hüküm içermez.

  8. Ltd.Şti, yöneticilerinden ve üyelerinden farklı ve ayrı bir tüzel kişilik haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaktır. Yazılı bir anlaşma ile böylesi bir sorumluluk altına girmedikçe Ltd.Şti’ nin hiçbir yöneticisi, üyesi ya da personeli Ltd.Şti ‘nin sorumluluğundan, zorunluluğundan ya da borçlarından yükümlü değildir.

  9. Kanun, bazı özel mülk koruma özelliklerini içermektedir. Çoğu Ltd.Şti’nin yargı alanında olduğu gibi; üyenin kredi alacaklısına, üyenin hissesi aleyhine ek masraf yapmaya başvurması için izin verilir. Bu ücret ölçüsü dahilinde yargı alacaklısı sadece üyelerin hissesini devralma hakkına sahip olacaktır ve şirketin yönetimine katılma hakkına sahip olmayacaktır. Kanun, teklif çözümleme masrafının yargı alacaklısına ya da üye alacaklısına uygun olan tek münhasır bir çözüm olması gerektiğini bildirir.

  10. Kanun, sadece Belize’deki bir mahkeme tarafından sunulan yargıların Ltd.Şti’ ye, herhangi bir yöneticiye ya da üyeye karşı uygulanabilir olması gerekliliğini sağlar. Bu kesinlikle, sadece Belize’ de yer alan ve aynı zamanda Belize’ deki bir mahkemede başlatılan temyiz mahkemelerinde işleme alınan yargıları içermektedir. Örn: Karayip Adalet Mahkemesi (CCJ).

  11. Üyelerin hissesini devralan kişi; hiç bir durumda, şirketin yönetimini ya da yönetilmesini soruşturma veya engelleme, ve yahut işletim anlaşması içinde sunulanlar haricinde yerleşik üye olma hakkına sahip olmayacaktır. Devralan kişi sadece Ltd.Şti içindeki üyelerin hisselerine atfedilebilir bir dağılım alma hakkına sahip olacaktır.

  12. Diğer yargı alanlarından gelen Ltd.Şti’leri yerleşim yerlerini Belize’ye transfer edebilirler (Bölüm XI) ve Belize Ltd.Şti’ leri de başka bir yargı alanına taşınabilirler (Bölüm). Bununla birlikte, ikamet ile Ltd.Şti’ ler var olan ortaklık borçlarından kaçamazlar. Kanun özel olarak her hangi bir yabancı Ltd.Şti’ nin Belize’ye ya da Belize’deki Ltd.Şti’nin başka bir yabancı yargı alanına taşınmasının önceki sorumlukları ve zorunlulukları etkilememesi gerekliliğini sağlamaktadır.

  13. Kanun uluslarası Ltd.Şti’leri ile sınırlıdır ve sadece ülkeye ait olmayan kişiler Ltd.Şti kurabilecektir. Belize’de iş yapmakla ilgili sınırlamalar da bulunmaktadır.

  14. Belize’de yer alan mülkün transferiyle ilgili bir aracın haricinde, kanun Ltd.Şti’leri vergi, harç ve kambiyo denetiminden muaf tutmaktadır ama damga vergisinden muaf tutmamaktadır.

  15. Yasa olağan gizlilik hükümlerini içermektedir. Ltd.Şti’leri ile ilgili cezai takibat dışındaki tüm davalar, kamera ile yapılır ve bilgiler sadece sınırlı durumlarda ifşa edilebilir. Yetkilendirilmeden ifşa edilmesinin cezai yaptırımları bulunmaktadır.

  16. Tüm Ltd.Şti’ leri Belize’ de ikametli bir şirket olarak kayıtlı olacaktır. Şirket kurmak ve yönetim hizmetleri sunmak için IFSC lisansına sahip olan her hangi bir şahıs, kayıtlı bir Ltd.Şti olarak eylem gerçekleştirebilecektir.

  17. Kanunda Ltd.Şti’ nin yıllık hesaplarını hazırlaması veya denetçi ataması gibi bir gereksinimi yoktur. Bununla birlikte, Düzenlemeler ile belirtilen şekildeki basit yıllık getiri, Ltd.Şti adına atanan Kayıt Memuru tarafından kayıtlı şirketin adresine teslim edilecektir.

  18. Bütün olarak, yasa Ltd.Şti’ nin kurulup işletilmesi için kapsamlı ve külfetli olmayan bir sistem sağlamaktadır. Belize Ltd.Şti; güçlü bir mülk koruma özelliğine sahip esnek işletmeye ihtiyaç duyan, kişisel kurum gerekliliklerini sağlayan, işin yürütüldüğü ve sahiplerine limited sorumluluğunu yasal olarak sunan yargı alanlarındaki verginin en az yükümlülükte elde eden kişiler için ideal olarak uygundur. Uluslar arası kurumlar ve güvençler ile birlikte, bu durum mülkün korunması ve verginin planlanması amacına yönelik çeşitli cazip araçları sunması nedeniyle Belize’ yi bir yargı alanı seçimi yapacaktır.

  Login
  ×