Chat with us, powered by LiveChat
 • MT Prosedurleri

  MT Prosedürleri ve Anti- Kara Para Aklama Politikası.

  belize-offshore-haven
  offshore-jurisdiction
  offshore-services-belize

  Titoff Realty Ltd. müşterilerinin uygun şekilde değerlendirilmesinde, yerinde prosedürlerin sağlanmasının öneminin farkındadır. Bu prosedürlerin çok önemli yönü yeni ve var olan müşteriler ile ilgili yeterli durum tespitidir.

  Geniş çaplı Müşterini Tanıma (MT) prosedürleri Titoff Realty Ltd.’ nin emniyet ve güvenliği için özel önem taşımaktadır. Bu prosedürler, Şirketin saygınlığını korumasına ek olarak, sonuçta şirketin saygınlığına zarar verecek olan şirketin finans suçu kurbanı olma olasılığını düşürmektedir.

  MT prosedürlerinin yokluğunun Şirketi saygınlık, operasyonlar ve hukuk alanında potansiyel zararları da içeren ciddi müşteri ve karşı taraf risklerine maruz bırakabileceğini anlamaktayız. Yüksek profesyonel ve etik standartları teşvik etmek için, Şirketin suçlu taraflarca kötüye kullanılmasını engelleyen yeterli politikaları, uygulamaları ve prosedürlerini oluşturduk.

  MT programımız aşağıdaki kilit unsurları içermektedir:

  • -müşteri kabul politikası
  • -müşteri kimlik tespiti
  • -yüksek riskli hesapların sürekli izlemi
  • -risk yönetimi

  İşlemimiz hangi hesap aktivitesinin müşteri hesap seviyesi için standart istemler ile uyumlu olmadığını tespit etmek için birkaç güvenlik önlemi içermektedir. Sadece müşteri kimliğini tespit etmiyor aynı zamanda hesap aktivitelerini de yakından izliyoruz.

  Müşteri Kabul Politikası

  Titoff Realty Ltd. müşteri kabulü hakkında kesin politikalar ve prosedürler oluşturmuştur. Ne tür müşteri tipinin Şirket için ortalama riskten daha fazla bir olasılık teşkil ettiği üzerine rehberler oluşturduk. Yeni Uluslar arası iş kurumunu (IBC) değerlendirirken aynı zamanda müşteri geçmişi, asıl ülke, iş aktiviteleri ve pozisyonlarındaki profil ve seviyeler gibi diğer risk belirleyici etkenleri de hesaba katmaktayız.

  Özellikle, fon kaynakları açık olmadığından yüksek riske sahip olarak ifşa edilen yüksek gelir sahiplerinin durum tespitini yapmaktayız.. Şirket güvenlik ile müşteri erişimi arasında keskin bir denge arayışındadır. Şirket hizmetlerimize halk erişiminin bu şahıslar tarafından azalmasına yol açacak sıkılıktaki bir müşteri kabulü rehberini istememektedir.

  Müşteri Kimliğinin Tespiti

  Burada Titoff Realty Ltd.’de MT standartlarının devam ettirilmesi için müşteri tespitinin önemli olduğunu fark ederiz. Bu sebep nedeniyle yeni müşteri tespiti aracını tesis ettik. Yeni müşterinin kimliğinin onaylanması bizi tatmin edene kadar olası müşterilere hiç bir hizmeti sunmamaktayız. Aynı zamanda var olan kayıtlarımızın mevcut sistemde kalmasını garantilemek ve hesap açıldıktan sonra en az beş yıl için müşterilerin bu tespit kağıtlarının kopyasını muhafaza etmek için var olan kayıtlarımızın periyodik olarak incelenmesini yürütmekteyiz. Müşteri tespiti standardımız muhafaza etmemizi ve ne kadar süreyle taslaklandırılacağının açık kaydını tutar. Sadece Şirkete müşterilerinin ilişkilerinin ve devam eden işlerinin gözlemleme sağladığından değil aynı zamanda olası suç işlemeleri ile alakalı finansal inceleme yada her hangi bir yasal sorunda gerekli bilgiyi sunmasından dolayı bu açıklayıcılık önemlidir.

  Titoff Realty Ltd. her yeni müşterisinin kimliğini tatmin edecek şekilde onaylamak için tüm bilgileri elde eder.Kayıtlı IBC ile ilgili çözümlenemeyen bir onaylama sorunu gelişirse normal olarak hesabı kapatır ve müşteriye kayıtlı acentalıklarını çektiğimizi bildiririz. Gelecekteki müşterilerimizi değerlendirmemizde müşterinin hesabına daha önce transfer yapılıp yapılmadığını göz önünde bulundururuz. Kesinlikle müşteriler işlerini bir firmadan diğerine aktarma hakkına sahiptir.Ama bu daha önce kaydolunan firmanın iddia edilen yasa dışı aktivitelerin dışında IBC olarak işaretlendiğinin bir işaretidir. Şayet başvuru sahibinin başka bir firma tarafından hizmetinin reddedildiğine inanmak için herhangi bir sebebimiz olursa müşteriyi değerlendirirken titizlik prosedürlerini artırırız.

  Biz asla hayali ad kullanan yada gizlilik talep eden müşterilerle iş yürütmeyi ve IBC işbirliğini onaylamamaktayız.

  Yüksek Riske Sahip Hesapların Sürekli Gözlemlenmesi

  Titoff Realty MT’nin önemli bir yönü de sürekli yapılan gözlemlerdir. Riskimizi etkili bir şekilde azaltmak ve riskin kontrolünü sağlamak için müşterilerimizin aktivitelerini titizlikle inceleyip kabul edilebilirlikten ve rutin iş davranışlardan oluşan bilgimize dayanarak değerlendirmekteyiz.Bu bağlamdaki katı anlayış, başarılı bir şekilde şüpheli aktiviteleri ilgili makamlara gerek duyulduğunda bildireceğimiz anlamına gelmektedir.

  MT Denetleyicisinin ve Müdürünün Rolü

  MT denetleyicisinin ve müdürünün sorumluluğu sadece Titoff Reality’nin rehberini belirlemek değil aynı zamanda MT prosedürünün, yüksek profesyonellik ve etik standarda sahip devam eden bakımının Şirket uygulamasını da gözden geçirmektir.Denetleyicinin rolü, uygun içsel kontrollerin yerli yerinde olduğunu ve Şirketin denetleyici ve düzenleyici kurallarla uyumlu gittiğini garantilemektir. Denetleyici işlemi, hem politika ve prosedürlerin gözden geçirilmesini hem de müşteri dosyalarının değerlendirilmesini gerektirir.

  Denetleyicinin görevleri, Belize’ deki tüm deniz sanayisinin birlikteliğini korumaya yönelik olan MT yüksek standardının devam ettirilmesi aracılıyla Şirket güvenliğinin doğrudan korunmasının ötesindedir.

  Suçlu taraflar tarafından Şirketin kötüye kullanılmasını önlemek için denetleyici profesyonel ve yüksek etik standartlarını cesaretlendiren yerlerdeki yeterli uygulamalara ve prosedürlere sahip olduklarını sağlar.Bu, sahte ve yasa dışı aktivitelerin belirlenmesini ve bunlardan korunmasını içermektedir.Şayet şüpheli görülen aktiviteler bulunursa denetleyici bu sorunları uygun yetkililere rapor etme sorumluluğundadır.

  Şirketin müşteri kimliğini ve anti para aklama programında kendi adlarına bağlı olanlar için politikalarını belgelendirmek ve uygulamaya koymak denetleyiciye bağlıdır. Müşterinin kimlik kaydının muhafaza edilmesi ve ne kadar süreyle olacağına dayalı açık kurallar vardır.

  Denetleyici, Şirketin olası şüpheye sahip müşterileri belirlemek için resmi prosedüre sahip olmasını belirler. Denetleyici kesinlikle Şirketin politika ve prosedürlerinin en asgari düzeyde de olsa yerel anti para aklama durumuna ve düzenlemelerine uyduğunu doğrulamakla yükümlüdür. Şirket prosedürünün açıklığının garantilenmesinin yanında denetleyici bu rehberlerin uygun bir şekilde tüm personelle iletilmesini sağlar. Çalışan, anti-para aklama uyumluluğundan sorumlu kıdemli memura bağımlı olarak şüpheli müşterilerin nasıl rapor edileceği hakkında eğitilmek zorundadır. Şirketin güvenliğini, doğruluğunu ve itibarını korumak için personel olası bir sahtekarlığın şüpheli aktivitesini ve hadisesini sadece ilgili suç makamlarına değil aynı zamanda denetleyiciye de bildirmelidir.

  Login
  ×